Interaktywna Mapa Rabki

Prezentowana w naszym serwisie Interaktywna Mapa Rabki ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Wszelkie prawa do Interaktywnej Mapy Rabki oraz prezentowanych na niej zasobów posiada Urząd Miasta Rabka-Zdrój. Kopiowanie i publikowanie zasobów mapy bez zgody i wiedzy upoważnionych przedstawicieli UM Rabka-Zdrój jest zabronione.

Wszelkie błędy w działaniu mapy prosimy zgłaszać tutaj.